Pozvánka na valnou hromadu ČHS

Autor: Božena Valentová, tajemnice ČHS <info/zavináč)horosvaz.cz>, Zdroj: Božena Valentová, Vydáno dne: 25. 02. 2019

23.3.2018 od 9.30 hod

Výkonný výbor ČHS zve své členy na Valnou hromadu ČHS, která se uskuteční v sobotu 23. března 2019 v Praze na Strahově.

termín a místo konání
23.3.2018 od 9.30 hod., prezence od 8.30 hod. 
Praha 6 Strahov, Zátopkova 100/2 (sídlo ČUS, aula v přízemí)
 
Program VH
Na programu bude zpráva o hospodaření a činnosti ČHS v roce 2018, schválení rozpočtu na rok 2019, návrh novely Disciplinárního řádu a další body. 
Program VH, Jednací a volební řád a další informace jsou v níže uvedeném bulletinu ČHS, který byl zaslán předsedům oddílů a spolků e-mailem. Individuální členové si mohou zaslání bulletinu vyžádat. 
 
Bulletin ČHS č. 71
Opravená verze bulletinu, ve které je do programu VH doplněn v souladu se zápisem z jednání VV ze dne 4.2.2019, bod Úprava odměny předsedy ČHS, byla zveřejněna 25.2.2019. Omlouváme se za chybu. 
 
Hlasování
Hlasování bude probíhat prostřednictvím hlasovacích karet, na kterých budou nahrány počty hlasů dle členské databáze. Vzhledem ke zvolenému způsobu hlasování bude v pátek 15. března 2019 ve 12 hod. v poledne dočasně uzavřeno přijímání nových členů a vystavování průkazů, aby bylo možno připravit členskou databázi na VH. Objednávky členství podané v tomto období budou vyřízeny po konání VH. Děkujeme za pochopení.
 
Zastoupení na VH, plné moci
Pokud bude oddíl / spolek zastupovat na VH jiná osoba než předseda, je potřeba využít plnou moc. Vyplněnou a podepsanou plnou je nutno předložit při registraci na VH, nebo ji lze poslat předem na sekretariát (stačí mailem v naskenované verzi).
 
Členové oddílů mohou odebrat svou plnou moc předsedovi a vystupovat na VH samostatně. V tomto případě je nutné, aby do 15.3. poslali na sekretariát Prohlášení o odejmutí plné moci předsedovi oddílu (stačí mailem v naskenované verzi). Tito členové mají následně možnost dát svou plnou moc jinému členovi ČHS. 
1. Plná moc form 2019_oddíl spolek.doc
2. Odebrání plné moci form 2019_oddíl.doc
3. Plná moc form 2019_individ člen.doc
 
 
Těšíme se na vaši účast
 

B. Valentová, sekretariát ČHS