Vyhledávání
Google
poslední komentáře

nové v diskusi
praktické odkazy
nejčtenější články
horyinfo
HORYINFO.CZ
ISSN 1802-1093
grafika (c) Eva Jandíková
text a foto (c) autoři článků a fotografií
Vydává:
Ing. Petr Jandík - computer design studio vydavatel a šéfredaktor,
Pivovarnická 6, Praha 8,
IČ 10192182


Inzerce:
redakce@horyinfo.cz

Postaveno na systému phpRS
Programování modulů Petr Suchý
Nové články: RSS kanál
Nové cesty: RSS kanál

HORYINFO je součástí ARCHIVU ČESKÉHO WEBU Národní knihovny ČR
WebArchiv - archiv českého webu
Najdete nás na Facebooku


Zásady zpracování osobních údajů a používání CookiesValná hromada ČHS13.4.

Na Strahově se začíná schylovat k Valné hromadě předznamenané jistým vzbouřením na vsi v sociálních sítích. Průběžně budeme informovat o průběhu a výsledku.


Zápis je útržkovitý, jak to stačím psát. Posléze to nějak učešu. Berte to tak.

usnesení VH ČHS

Vh 2024
Vh 2024

9:30 VH začíná.

Oliva mluví o partnerech, volba předsedajícího a komisí.

Petr Resch schválen jako předsedající. Mandátoová komise Šramota, Homolka a Kaplan. Návrhová Václav Forst, Zdeněk Škrdlant a Petr Novosad.

9:45: VH je usnášeníschopná. 482 hlasů, 62,4%

Návrh změn programu 11. Vzdělávání a komunikace

15 Návrh skupiny oddílů: závody, org struktura, transparentnost rozpočtu.

Návrh na doplnění: HO PV doplnit metodickou práci . používání jistidel, používání helem - bude v závěrečné diskuzi.

Program schválen.

9:50 Čestní členové: Jarýk Stejskal, Vladimír Procházka - oboje schváleno. 

 

Čestní členové Chroust a Jarýk
Čestní členové Chroust a Jarýk, foto: Petr Jandík

 

 

Jarýkovy úspěchy
Jarýkovy úspěchy, foto: Petr Jandík

 

 

Chroustovy úspěchy
Chroustovy úspěchy, foto: Petr Jandík

 

 

Chroust mladší přebírá a děkuje
Chroust mladší přebírá a děkuje, foto: Petr Jandík

 

 


Plnění usnesení Valné hromady 2023

Bez připopmínek

 

Zpráva Revizní komise Martin Mašát

Nebyly shledány rozpory s platnými stanovami a vnitřními předpisy ČHS. Dlouhodobý majete se zvýšil o 5,5 mil - 85% investiční dotace, 15% prostřdky ČHS. Komisse doporučuje schválit Zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu.

Dotaz na ČSAS-  spolek, který je členem Slovinského PZS přes něj se realizuje ČHS Trio. 

Zpráva revizní konime byla schválena 

 

Členství v ČHS

359 oddílů, 32991 členů, ČHS je v ČOV, ČUS, ČAUS, PTU. UIAA, IFSC, EUMA, BMU, SHS James. Ukončen tříletý projekt Erasmus+ Coaches and Routeseters, výsledky převzalo IFSC.

Benefity - pojištění UNIQA 7950 členů, Trio 2993 členů.

SP v Praze pozitivně hodnocen IFSC. 169 závodníků, mediální pozornost. 533  článků, 809 GRP 12000 diváků na místě, 29000 ČT sport 2,5 mil Eurosport.

54 medailí v záodech. 139 dětí v sstému koncepce talentované mládeže. Skialpinismus 3 medaile, 12 umístění ZP 10..

NSA - prioritizace sportů - nelze podporovat všechno. 30 podporovaných, potřebujete 50,68 bodu, ČHS má 73,5 bodu. Popularita sportu 10. místo. Úspěšnost sportu je 16. místo. Je důležité mít úspěchy, je důležité mít členy a pracovat na popularite sportu.

Aplinismus - Sokolíci, Mladí horalové velký nárůst

Skály a OP: 1,2 mil. Kč na matroš, 1200 borháků, 650 kruhů

Dotazy:

Počítá se do soutěží třeba Skalní muž? Musí to být celosvazová soutěž.

Jarda Šutr Liberec: Vytvořit databázi závodů

- Budou Mladí horalové otevřené závody? Pro NSA jsou podstatní pouze členové.

Martin Macek: Netočit všechno přes NSA, máme i jiné sponzory. Zpřístupnit nejnižší závody i nečlenům, financovat jiným sponzorem. Nebýt vazalem NSA. Honza Bloudek: Nejsme vataly NSA, ale jejich dotace je významně nejvyšší.

VOjta Albrecht (sporotvní závodní lezení)

Schválení zprávy: odhlasováno - schváleno


 

Zpráva o hospodaření

Vyhodnocení 2023. Jendorázové navýšení dotace od NSA z 15,5 mil na 21784, na úrocích zisk 1 190 000. Začala se tvořit dlouhodobá rezerva 2 440 000. Dorovnané mínusy z minula jsou vyrovnané. Některé komise nedočerpaly rozpočet - hlavně nenabrání alokovaných lidí. Některou admimistrativu platily mezinárodní organizace.

Projekty - SP Praha -16 Kč. Byl placen z dotací a musí končil plus mínus nulou.

Celkově výsledek 6,9 milonu plus. Aktivum zůstává ve volných prostředcích zisk se nezozděluje.

Poděkování zpracovatelům dotací, je to složité a každá chyba znamená přijít o peníze. 

Veškeré závěrky jsou ve sbírce listin na justice.cz

Dotaz HOVRCH: Kolik jsou náklady na kanceláře

Co jsou ostatní služby: 34 525 495 je v tom Světový pohár, což je skoro všecno. SP se kvůli NSA musí účtovat jako samostatné sředisko. 


Problémy vzdělávání

 

Problémy vzdělávání
Problémy vzdělávání, foto: P. Jandík 
 
Honza Bloudek probírá body, co se nepovedlo a je to třeba zlepšit. Problémy komunikace mělo by se víc komunikovat. Návrh usnesení: zpracovat pravidla pro finanční podporu vzděláávní členů, uvést do praxe před koncem 2024. Připravit nástroje a postupy na zlepšení komunikace s oddíly.

 

Problémy komunikace
Problémy komunikace, foto: P. Jandík 

 

Diskuze:

Petr Novosad - Díky za usnesení. Popuparita stoupá, úrazy se množí, vzdělávání je důležité, Měla by to být významná položka výdajů svazu. 200 000 není mnoho, mělo by se na vzdělávání dát víc.

Kessler Šumperk: ZÁKLADNÍ PROBLÉM je komunikace s oddíly. Systém by se neměl za pochodu měnit. Zaráží ho ceny vzdělávacích kurzů. Na trhu jsou levnější kurzy než od Svazu. Mělo by se vyargumentovat proč to tak je. Chtěji iniciovat větší investici tak, aby byly svazové kurzy levnější, než na komenrčním trhu.

Metodická činnost svazu - metodické karty by se měly podporovat.

Petr Resch: Na první příspěvek ANO, podporovat. Zavést metodické marty není termínově reálné.

Za transparentní svaz: Protinávrh do usnesení: Uložit předložení návrhu otevřených platforem pro komunikaci mezi ČHS a oddily a oddíly navzájem.

Bloudek: Není kapacita lidí na dodělání metodických karet. Metodická komise na to nemá lidi.

Máca: Zlevnit vzdělávání, odělit instruktora komerčního a oddílového.

Jiří Šťastný Humanita: Z jakých dat se usuzuje, že instruktoři nepracují pro oddíl? Nezařazovat do kurzů zájemce bez podpisu předsedy oddílu.

Vrána: Ceny ho málem porazily, 9500 za CWI. Nechce cpát oddílové peníze na vzdělávání. Chce dotaci od NSA.

Odpověď: Příspěvek od NSA má strop 105% z loňského roku. Můžeme tam napsat co chceme, víc nedostaneme.

- Úpravy systému vzdělávání by se měly dělat na datech a ne dojmech.

 

Bloudek: Dělal se dotazník před dvěma lety, ale není rozumný způsob získat trvdá data, mohlo by to stát víc než vzdělávání samotné.

 Šumperk navrhuje upravit náklady na vzdělávání tak, aby ceny kurzů ČHS byly nižší, než obvyklá cena na trhu.

Bloudek: Snížení ceny na úroveň komerčních kurzů bude znamenat také snížení kvality na jejich úroveň. Do ceny kurzů se musí započítat i nájem protor, kde se konají. Je třeba vvyrovnat cenu a kvalitu.

 Šumperk: Mělo by se dostatečně vysvětlit proč trenérský kurz B stojí 35000 když u tenisu jen 20000. 

- Kurzy jsou drahé, protože je lektorů málo. NEMĚL BY SE ZVYŠOVAT POČET LEKTORŮ, ABY JEJICH cena klesla?

Bloudek: Náklady lektora jsou kolem 5000 denně, jsou v tom i nájmy, odměny záleží na úrovni. Jsou organizace účtující až 20000 kč za den, které ČHS nepoužívá.

Jana Hornová, HO Humanita: Co znamenají bonusy za dokončené kurzy? Proč se nedělá HAL na chatě, kde je sleva ubytování? 

Bloudek: Bonusy ještě nejsou připravené a vykomunikované. Konrétní znění je úkolem navrhovaným zadat valnou hromadou. Vezme se jako námět, že členové jsou nespokojeni, že na RUDOLFHÜTTE nemají slevu.

- Základnu lektorů nerozšiřovat, aby byla konzistentní kvalita.

Bloudek: Lektorský sbor má jednou ročně dvoudenní setkání, kde slaďuje postupy, aby všichi učili stejně.

Plzeň: úroveň kurzů ČHS je vyšší, mohly by být i dražší. HAl a RCI by se měly zlevnit, když istruktoři mohou školit jen v oddíle.

- Není nutné mít vzdělání od ČHS. Můžu jít i jinam, je to o svobodné volbě. 

Nebyl kurz HAL už 5 let. Odppověď - ještě se nenaplnila skupina. HAL se vypisuje až když se naplní minimální počet zájemců.

- Oddíl by měl přispívat sám.

Oliva: Praha má dotační program na vzdělávání, kvůli svazovému vzdělávání lze získat dotace od města.

Klíma: Ekonomicky není problém investovat do vzdělávání, je třeba dostatečně obecné usnesení, aby se na tom z obou stran mohlo pracovat.

 

Protinávrh vzdelávání
Protinávrh vzdelávání a komunikace, foto: P. Jandík 

 

Pro 52%. proti 45% - protinávrh byl schválen

Protinávrh komunikace schválen 57%.
Novelizace stanov

Představeny a zdůvodněny změny.

Připomínka HOVRCH návrh změny stanov nepodporuje, zmeny byly na poslední chvíli.

Slaný: Proč by měli kolektivní členové platit příspěvky? Odpověď: Existují oddíly, kde má jeden člen průkazku, ale sto evidovaných členů, na jejichž zpracování nepřispívá.

Vysloveno poděkování a souhlas se změnami.

Klíma děluje za poděkování, stanovy jsou hmatatelný výsledek.

Máca: Stanlvy by měly mít omezenou platnost do příští VH, která je potvrdí nebo nepotvrdí. Odpověď: Stanovy nemohou být s limitovanou platností. Lze to realizovat třeba tím že se další VH může vrátit k původním stanovám.

Změny návrhu byly na poslední chvíli, takže je oddíl už nemohl projednat.

Klíma: za posedních 30 dní se mělily je právní formulace. Zásady stanov se neměnily s výjikmou odstranění členství v právnických osobách.

DOTAZ: JA SNADNO SE LZE zbavit lidí nabraných do vedení sekcí? Odpověď: Je to jmenovaná funkce, takže ze dne na den. Pak se musí ještě chvíli rešit pracovněprávní vztah

Koned debaty, začíná hlasování

68% pro, 17% proti, 15% se zdrželo. Npovela stanov je schválena.

 


Změna členských příspěvků

Mládež do 18 let, minimální příspěvek požadovaný NSA je 200 Kč, aby byla zaregistrovaná do rejstřiku sportů.

Nelze mít děti zdarma, místo toho je rodinná objednávka se slevou 20%

Klíma: Členské příspěvky jsou jediné peníze, u kterých není omezení za co je lze utratit, na rozdíl od dotací a partnerských říspěvků. Pokud by se příspěvky zvyšovaly podle inflace, bylo by to v roce 2024 825,2 Kč. Návrh byl 800 Kč, ale kvůli nespokojenosti čáti oddílů byl stažen.

Bloudek: Zvýšené příspěvky nejsou peníze navíc, ale vykrytí nedostatku z minulých let.

- Když bude cena 800, zaplatí si členové reději Alpenverein

Máca: poděkoval. Možná když nezdražíme, budeme mít více členů

Oliva: Na oddílovém setkání byla většinová shoda na zvýšení čenských příspěvků.

Fotbalista:- Bez členství v ČHS si nešáhneš na skálu. Alpenverein na skály nic neplatí.

- Pojištění ČHS je v porovnání s Alpenvereinem konkurenceschopné.

Protinávrh z pléna: Zvýšit členské příspevky dospělých na 700 Kč (aby bylo na kurzy a metodiku)

Protinávrh schválen 60%, příspěvky budou 700 Kč.

Návrh ohledně příspěvků pro mládež schválen lesem rukou.


Kancelářské prostory

Kouit na hypotéku plochu 220m2. 160 m2 by bylo pro vlastní potřebu, 60m2 by se pronajímalo. VV chce koupit patro v kancelářském projektu. Jde o schválení záměru, který se ale nemusí podařit, vhodných prostor na trhu je málo. Hypotéka je již po třech letech levnější než nájem.

Ať už bude nemovitost koupena nebo ne, bude se svaz muset tak jako tak koncem roku stěhovat.

Příspěvky: Objecně je hypotéka levnější než nájem

Klíma: Teď platíme za energie ve sterém baráku 17000 měsíčně. V nové budově stavěné podle současných norem by to bylo podstatně lepší. Nelze relokovat, kvůli úřadům musí být svaz v Praze. Majetek pokud by se koupil, by byl psaný jako majetek svazu. 7 milionů jsou prostředky, které by bylo možné do toho dát, aby zůstala rezerva na činnost.

Bloudek: Lokace s dojezdovou vzdáleností pro zaměstnance, aby o ně svaz nepřišel.

Schváleno 62% pro.

 


Stanovisko skupiny oddílů

Prezentuje zástupce HOVRCH. Vytvořit vizi regionální struktury. Bloudek: Přemýšlíme o tom. Jeden pokus už byl neúspěšný, nikdo tomu nechtěl dát čas. Vše je o kapacitě a ochotě lidí pracovat pro region.

Návrh: 3. Valná hromada ukládá VV přípravu podkladů pro vytvořní vize o zapojení regionů.

Hlasování: 44% pro, návrh nebyl přijat

Návrh 6: VH ČHS ukládá VV vytvoření pravidel pro předkládání návrhů usnesení pro VH ze strany členů ČHS v takových termínech, aby návrhy bylo možné do jasně stanoveného termínu zařadit na program VH.

Předkladatel na něm netrvá vzhledem ke schválení bodu o komunikaci.

Bloudek: Lhůty jsou žádnoucí, např 1 nebo až 3 měsíce před VH se musí podat všechny návrhy, které budou na VH projednávány.


Transparentnost rozpočtu

Skupina navrhuje položky ve čtyřech bodech.

Klíma: požadavek je realkzován již ve veřejně přístupném finančním reportingu, na kraje to nelze strukturovat, krajské struktury nejsou, není podle čeho.

Po vysvětlení od VV navrovatelé od návrhů upustili.

Připomínka z pléna: komentovat položky, co v nich je vloženo.

Námět závody: Na bodech pracuje pracovní skupina, námět se přesunuje do diskuze.

 

Zvýšení odměn VV a předsedy RK

Místopředsedové 3500/měs, členové VV 2000 , předseda RK 1500/měs

SCHVÁLENO


ROZPOČET 2024

NAVRHUJE SE ROZPOČET MÍRNĚ ZTRÁTOVÝ s tím, že se podaří ještě příjmy navýšit.

Členské příspěvky 6 500 000, dotace NSA 21 445 1891.

Dotaz Lanškroun: Mladí Horalové jsou značně podhodnocení, je to značně podseknurté.

Klíma: Mladí horalové dostali přidáno nejvíc absolutně i relativně. Resch: ještě je 150 tisíc v rezervě. Pokud by bylo potřeba dodat, použije se.

Bloudek: Podsektutých položek je mnohem víc. Třeba skialpinisti si část nákladů na závody platí sami. Až budeme mít 50 milionů jako plavci, může to vypadat jinak.

Rozpočet schválem viditelnou většinou.


Návrh na usnesení

1. Připravit kampaň na propagaci nošení přileb při lezení především na pískovcových skalách

2. Připravit komunikační kampaň k propagaci jisticích pomůcek založenou na relevantních studiích bezpečnosti běžně používaných jistítek (kyblík vs automaty). Vyzvat zahraniční horolezecké svazy k realizaci takové studie.
 

Posléze změněno:

Připravit kampaň na propagaci správného používání jisticích  a ochranných pomůcek založenou na výdledcích srovnávajících bezpečnost běžně používaných jistítek (zejména kyblík, poloautomaty, automaty a přilby. Pokud taková studie neexistuje, ukládá se vyzvat zahraniční horolezecké svazy k realizaci takové studie.

Pro 19%, proti 45%. Neschváleno.


Závěrečné usnesení

 
  Usnesení Valné hromady Českého horolezeckého svazu 
konané dne 13. dubna 2024 v Praze, Zátopkova 100/2, Praha 6 
Valná hromada ČHS schvaluje: 
1) udělení titulu Čestný člen ČHS Jaromíru Stejskalovi a udělení titulu Čestný člen ČHS in memoriam Vladimíru „Chroustovi“ Procházkovi staršímu, 
2) zprávu Revizní komise za uplynulé období, 
3) Výroční zprávu ČHS za rok 2023, 
4) zprávu o hospodaření ČHS v roce 2023, 
5) aktivity a úkoly v oblasti vzdělávání a komunikace, 
6) úpravu Stanov ČHS, v předloženém znění, 
7) zvýšení členských příspěvků pro kategorie dětí a mládeže do 18 let věku včetně na 200 Kč ročně, 
8) zvýšení členských příspěvků pro kategorii dospělých ve věku 26-65 let včetně na 700 Kč, 
9) poskytování slev při koupi členství pro rodiny s dítětem / dětmi ve věku do 18 let včetně, v předloženém znění (dosavadní rodinné členství bude zrušeno), 
10) investiční záměr týkající se koupě kancelářských prostor (koupě nemovitosti) pro ČHS, a to s využitím vlastních zdrojů a hypotečního úvěru, v předloženém znění, s tím, že souhlas se záměrem platí do konce roku 2025, 
11) zvýšení pravidelných odměn členů Výkonného výboru (vyjma předsedy) a předsedy Revizní komise, v předloženém znění, 
12) rozpočet ČHS na rok 2024, v předloženém znění; Valná hromada současně zmocňuje Výkonný výbor upravovat schválený rozpočet dle skutečného vývoje příjmů, tak, aby byly co nejlépe naplňovány záměry a cíle ČHS a zároveň byly splněny závazné požadavky externích poskytovatelů financí. 
 
Valná hromada ČHS ukládá Výkonnému výboru: 
1) V oblasti vzdělávání a komunikace: 
a. upravit finanční náklady na vzdělávání určené k využití v rámci oddílů ČHS tak, aby výsledná cena kurzů byla nižší než obvyklá cena vzdělávacích kurzů u komerčních subjektů mimo strukturu ČHS a to při zachování odpovídajícího obsahu a výstupu; u kvalifikace RCI a HAL pak ceny nastavit proporčně k nákladům na předchozí kvalifikace, tak aby bylo podporováno dostupné nekomerční vzdělávání v oddílech; nově nastavené náklady na vzdělávání budou předloženy do konce roku 2024 a změny cen budou uplatnitelné v roce 2024 zpětně, 
b. zajistit, aby Komise vzdělávání rozvíjela a implementovala metodické standardy do systému vzdělávání a tvorby metodických materiálů, především dopracováním metodických karet, a zajistila dostupnost aktuálních informací oddílům do konce roku 2024, 
c. zahrnout do systému vzdělávání požadavky na pozici lektora kurzů ČHS z důvodů možnosti transparentního rozšiřování lektorského sboru a to do konce roku 2024, 
d. předložení návrhu otevřených komunikačních platforem mezi ČHS a oddíly, i mezi oddíly navzájem; včetně popisu procesů zpracování podnětů z této komunikace vzešlých v termínu do konce roku 2024. 
2) Ve vztahu ke Stanovám ČHS: 
a. provést závěrečnou redakci schválených Stanov ČHS, a současně jej zmocňuje k provedení případných změn a k odstranění nejasností či nepřesností, pokud tyto změny zásadním způsobem neovlivní smysl a celkový obsah dokumentu, 
b. vložit schválené znění Stanov ČHS do spolkového rejstříku. 
3) Ve vztahu k členským příspěvkům: 
a. zvýšit členské příspěvky dětí a mládeže do 18 let věku včetně a dospělých ve věku 26-65 let včetně od 1. 1. 2025, 
b. realizovat poskytování slev při koupi členství pro rodiny s dětmi do 18 let včetně od 1. 1. 2025, 
4) realizovat zakoupení odpovídajících kancelářských prostor (nemovitosti) s financováním dle schváleného záměru, pokud se podaří najít na trhu nemovitost odpovídající popsaným parametrům. 
 
V Praze dne 13. dubna 2024 

 
 

 

 Honza Bloudek a Marek Klíma
Honza Bloudek a Marek Klíma, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutér 5
Diskutér 5, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutér 6
Diskutér 6, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutér 7
Diskutér 7, foto: Petr Jandík

 

 

HO Humanita
HO Humanita, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutér 8
Diskutér 8, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutér 9 z Plzně
Diskutér 9 z Plzně, foto: Petr Jandík

 

 

Kde jsou borháky, není Marťan daleko
Kde jsou borháky, není Marťan daleko, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutérka 10
Diskutérka 10, foto: Petr Jandík

 

 

Diskutér
Diskutér "fotbalista", foto: Petr Jandík

 

 

Les rukou - schváleno
Les rukou - schváleno, foto: Petr Jandík

 


[Akt. bodový průměr: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

| Autor: Petr Jandík | Vydáno dne 13. 04. 2024 | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| Zdroj: Petr Jandík

Našli jste ve článku chybu, nebo překlep? Budeme vděční za upozornění. Napište nám. Děkujeme

Související články:
Připomínky k Návštevnému poriadku TANAP (03.03.2024)
Sběr nominací na Výstupy roku (16.02.2024)
Definitivní Návštěvní řád TANAPu (25.11.2023)
Výstupy roku 2022, slavnostní vyhlášení. (11.08.2023)
ČHS odmítá Rusy a Bělorusy na závodech IFSC (23.06.2023)
Proč se jezdí závodit do Asie? (19.05.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.03.2023)
VH ČHS nebude schvalovat novou identitu (14.03.2023)
Výstupy roku 2022 (02.03.2023)
Valná hromada ČHS 2023 (25.02.2023)
ČHS zavedl mobilní infokartu (10.11.2022)
Ze říjnového VV ČHS (31.10.2022)
Anketa k rozvoji území kolem Branických skal (14.07.2022)
Světový pohár 2023 v Česku? (04.06.2022)
Valná hromada ČHS (28.03.2022)
ISMF nepovolí účast Rusů a Bělorusů na mezinárodních soutěžích (07.03.2022)
Otevřený dopis ruských horolezců proti válce na Ukrajině (04.03.2022)
IFSC zpřísňuje sankce pro Rusko a Bělorusko (04.03.2022)
Vadim Timonov proti válce (01.03.2022)
Ne válce, zní z Ruska (27.02.2022)
Prohlášení ČHS k Ukrajině (25.02.2022)
Štafeta ČHS čtvrtá (14.02.2022)
Výsledky ankety ČHS 2021 (28.01.2022)
Valná hromaha ČHS 2021: Všichni kandidáti zvoleni, všechny návrhy prošly (30.05.2021)
Volby nového vedení ČHS (02.05.2021)
Valná hromada ČHS 2021: schváleno (04.04.2021)
Ilegální ferraty v Českém Středohoří (09.02.2021)
NÁBOR SOKOLÍKŮ 2021 (30.01.2021)
VH 2021 bude online (24.01.2021)
Posouzení značky ČHS (17.12.2020)
Nominace - Výstupy roku ČHS 2020 (17.12.2020)
Útěk do svobody (30.11.2020)
Říjnové zasedání VV (01.11.2020)
Jak s lezením v nouzovém stavu (23.10.2020)
VV ČHS - zápis ze srpna (05.09.2020)
Karel Bělina zbaven správcovství skal (12.07.2020)
Valná hromada 2020 (14.06.2020)
Dokumenty z VH ČHS 2020 (13.06.2020)
O čem bude Valná hromada ČHS (07.06.2020)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.05.2020)
Valná hromada ČHS bude 13.6. (12.05.2020)
VYJÁDŘENÍ ČHS K NELEGÁLNÍMU TÁBOŘIŠTI V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH (04.05.2020)
Proč v databázi ČHS na webu někdy v noci fungují mapy omezeně?? (14.04.2020)
VV jednal přes videokonferenci (10.04.2020)
Odsunutí termínu valné hromady ČHS (13.03.2020)
OVK LP ruší cesty zajištěné lešenářskými kotvami z OBI (11.03.2020)
Testy expanzivních nýtů (27.02.2020)
Ročenka ČHS 2019 (20.02.2020)
Zasedání VV ČHS: dvě rezignace, tři jmenování (12.02.2020)
ČHS a ČSL obnovili spolupráci (01.02.2020)
Zrušení lékařské komise (22.01.2020)
Odhalení na severu Sušek (10.12.2019)
Výstupy roku ČHS za rok 2019 - podávání nominací (04.12.2019)
Zasedání VV ČHS: Kooptován Pavel Blažek (16.10.2019)
Zasedal VV ČHS: změna stanov a řízení soutěžního lezení (19.09.2019)
Horydoly jako bezpečnostní hrozba? (11.09.2019)
Schůze VV: odvolání Tomáše Bintera st. (04.09.2019)
Zápis disciplinární komise (23.07.2019)
Likvidace pobočných spolků ČHS (31.05.2019)
Zápis z jednání VV ČHS 29.4. (11.05.2019)
Předsedou JAMESu Anton Pacek (31.03.2019)
Valná hromada ČHS 2019 (27.03.2019)
ČHS hledá nové kolegy pro oblast soutěžního lezení (26.03.2019)
Jan Zbranek rezignoval (12.02.2019)
Evropští horolezci chtějí letní čas (11.01.2019)
Další závodníci se státní podporou (23.10.2018)
29. PELIKÁNŮV SEMINÁŘ (03.10.2018)
ČHS se stěhuje (27.09.2018)
SKÁLY NA MUŽSKÉM- oprava a omluva (07.09.2018)
Jednal VV CHS: s.r.o., oprava vyjádření na VH, nabídka ČSL. (27.06.2018)
Dojistit Velkou plotnu na Suškách? Jo, vlastníma smyčkama. (21.06.2018)
Nový člen VV, ČHS jedná s ČSL, založení s.r.o. (29.05.2018)
Výpověď smlouvy pro ČSL, Turek na disciplinárku (09.05.2018)
VH ČHS: Jak to bylo doopravdy (26.03.2018)
Valná hromada ČHS 2018 (24.03.2018)
Ekonom ČHS - výběrové řízení (02.03.2018)
Ročenka ČHS 2017 (27.02.2018)
Pozvánka na valnou hromadu ČHS (24.02.2018)
Hlasování kartičkami na Valné hromadě (21.02.2018)
Polemika kolem výběru reprezentace (17.01.2018)
"Sokolíci" 2018–2020 - výzva mladým alpinistům (16.01.2018)
Boulder kodex 2017 (17.12.2017)
Odpověď ČHS na prohlášení ČSL k odtržení závodního lezení (05.12.2017)
Boj o překližku (05.12.2017)
Je možné změnit ČHS? (05.12.2017)
ČHS hájí jednotu sportovního lezení (27.11.2017)
Založena Evropská horolezecká asociace (25.11.2017)
Soutěž ČHS (14.11.2017)
Jak začít na písku? Doporučení mistrů pískařů (16.05.2017)
Dojišťování? UFO? Maglajz? Anketa pískařů díl 6. (08.05.2017)
ČHS obnovil spolupráci se Slovinci (26.04.2017)
Jsou ještě možnosti prvovýstupů? Anketa pískařů díl 5. (25.04.2017)
Dobrodružství na písku? Anketa pískařů díl 4. (20.04.2017)
Přenosy ze závodů budou dál zdarma (12.04.2017)
Morál a čísla? Anketa pískařů díl 3. (12.04.2017)
Výstupy roku 2016 (11.04.2017)
Bouře kvůli placení přenosů (10.04.2017)
Horolezec roku končí (02.04.2017)
Sázka o 10 klacků (31.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři II. (31.03.2017)
Úplná pravda o Valné hromadě (29.03.2017)
ČHS - valná hromada 2017 (25.03.2017)
Pískovcové lezení, pískaři I. (24.03.2017)
Změna v rozpočtu ČHS na rok 2017 (24.03.2017)
Vychází výjimečná ročenka ČHS (23.03.2017)
Valná hromada ČHS 2017: pozvánka, bulletin a registrace kandidátů (14.03.2017)
ČHS vypisuje výběrové řízení (12.02.2017)
Zpráva o výsledcích závodní reprezentace (18.01.2017)
Napomenutí za kartáčování chytů (04.01.2017)
Slevy na slovinských chatách (09.10.2016)
Nýty v Korosadowiczovi? (06.10.2016)
Web ČHS v responzivním kabátě (23.08.2016)
Chcete pracovat v ČHS? (23.06.2016)
Lidičky na Valné hromadě (19.03.2016)
Valná hromada ČHS 2016: hlasování o 11 miliónech (21.02.2016)
Ferrata na Frýdlantské cimbuří zamítnuta (26.01.2016)
Pojištění pro horolezce od ČHS (03.12.2015)
Zasedal VV ČHS (02.12.2015)
ČHS leaderem mezinárodního grantu (26.11.2015)
Kdo je horolezec roku? (22.11.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IX (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VIII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VII (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu VI (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu V (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu IV (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu III (23.05.2015)
Nové a změněné cesty na Horosvazu II (23.05.2015)
Nové a změněné cesty v databázi Horosvazu I (23.05.2015)
Čtvrtletník ČHS (10.04.2015)
Valná hromada ČHS 2015 (05.04.2015)
ČHS spustil Skály ČR (20.03.2015)
Vize ČHS 2015, díl III (16.02.2015)
Vize ČHS 2015 - II. díl (11.02.2015)
Vize ČHS 1. díl (10.02.2015)
Důvěra kontra transparentnost a válka Alpenvereinů (26.01.2015)
ČHS posiluje tým (08.01.2015)
Via Ferráta nebude? - a přece je! (02.08.2014)
Protest horolezců ve Vlčí rokli (14.07.2014)
Dodo Kopold vyloučen z Jamesu (08.04.2014)
Smělé plány Tatra Mountains Resorts (05.04.2014)
Náhubková směrnice zrušena (31.03.2014)
Valná hromada 2014 (25.03.2014)
Zamyšlení nad otázkami koncepce českého alpinismu (24.03.2014)
Valná hromada bude o volbách a opět o náhubkové směrnici (21.03.2014)
VV ČHS odstoupí v březnu (11.02.2014)
Jak sis zalyžoval Zobane? (26.01.2014)
Soutěž o nejlepší fotografii na PF 2014 (26.11.2013)
Jednal VV ČHS: Zvýšení prostředků pro Drytooling a MG na Panťáku (22.11.2013)
Žlebská jehlo, sbohem (29.10.2013)
Podpora Hrozové, granty na publikace a závody mládeže nově (10.10.2013)
Němci a Rakušani zpět do UIAA (06.10.2013)
Válka UFO? (22.08.2013)
Výstupy roku 2013 - soutěž vyhlášena (03.07.2013)
Agostino Da Polenza k incidentu na Everestu (02.06.2013)
Historická komise OVK LP (27.05.2013)
Renovace vrcholových knížek (25.05.2013)
Frankenjura.com (16.05.2013)
Valná hromada ČHS 2013 (22.03.2013)
Nový web IFSC, aplikace pro telefony a další novinky (22.03.2013)
Sasíci schválili UFO (05.03.2013)
Nové průvodce v knihovně ČHS. (27.02.2013)
Paseky v Roklici (17.02.2013)
HoroLezec 2012 (14.02.2013)
ČHS hledá předsedu komise alpinismu a sportovního lezení (14.12.2012)
Horolezecem roku Adam Ondra (25.11.2012)
Český horolezecký svaz vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii (22.11.2012)
Chcete pracovat v ČHS? (09.11.2012)
ČHS: Jednání VV a dva disciplinární tresty pro Radka Lienertha (07.09.2012)
Lezecký park Alkazar (16.07.2012)
Krádež historických dokumentů na Suškách (11.06.2012)
Ukousněte si z miliónu (24.05.2012)
Městská policie šikanuje horolezce (06.05.2012)
Valná hromada ČHS 2012 (24.03.2012)
Valná hromada 2012 už tuto sobotu (21.03.2012)
Svazový redaktor opět na scéně (22.02.2012)
Vyjádření Libora Hrozy ke konfliktu ve věci řízení sportovního lezení (14.02.2012)
HoroLezec 2011 (09.02.2012)
Kontroverze kolem Compressor Route (05.02.2012)
Volby do Výkonného výboru ČHS (01.02.2012)
Horosvaz na Facebooku (29.01.2012)
Horosvaz v novém (08.01.2012)
Přílepská skála a zákaz lezení? Ne! (20.10.2011)
Soutěž Horolezec roku 2011 (17.10.2011)
Via ferrata na Tyršovky v Labáku? Ale kdepak! Jen monitoring. (05.09.2011)
Koruny pro královny Himálaje (01.09.2011)
Red Rocks v nebezpečí (16.08.2011)
Horolezci na tiskové konferenci Czech Tourism (02.07.2011)
Kupte si horu... (10.06.2011)
Elektronický Zpravodaj ČHS (07.04.2011)
Co se doopravdy dělo na Valné hromadě? (05.04.2011)
Valná hromada ČHS 2011 (26.03.2011)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (23.03.2011)
Je změna § 14 Stanov ČHS ke prospěchu členům? (14.03.2011)
Informace OVK Labské pískovce k ferrátám (17.02.2011)
Zpravodaj ČHS 1/2011 (07.01.2011)
Zasedala OVK Labské pískovce (21.11.2010)
Jorg Brutscher reje do Hudyho (18.11.2010)
Výběrové řízení na šéfa závodníků (19.10.2010)
Pavel Trčala opět na scéně. (06.10.2010)
Monte Sarmiento poprvé? (17.09.2010)
Bude Hudy Cup bez maglajzu? (10.09.2010)
Klettergarten je Lezecký park (02.09.2010)
AlpspiX - další alpská opičárna (07.07.2010)
Jednání o Labáku pokračují (28.06.2010)
Soutěž o Výstupy roku (26.06.2010)
Nové nýty na Cerro Tore (21.06.2010)
ČHS a ochrana přírody (16.06.2010)
HORYDOLY se inspirují u Horyinfa (17.05.2010)
A ty jsi byla prvá…holka (07.05.2010)
Horyinfo je mediálním partnerem ČHS (18.04.2010)
Valná hromada 2010 (29.03.2010)
O čem bude Valná hromada ČHS 2010 (25.03.2010)
Tisková konference ČHS (16.03.2010)
Ferrata v Jizerkách (19.02.2010)
Vzpoura v Labsku (07.12.2009)
Pochvala za Brno, výrok revizní komise (16.11.2009)
Přispějte na památník Expedice Peru 1970 (12.11.2009)
Ministr životního prostředí jednal s horolezci (30.10.2009)
SP v Brně ohrožen, ČHS pozastavuje členství v UIAA a mediální bublina splaskla (08.10.2009)
Kam bude směřovat ČHS (28.09.2009)
Hrozová dostane MS zaplaceno (19.09.2009)
Úvahy nad zasedáním VV ČHS (10.09.2009)
Marketingové a mediální zastupování ČHS (20.08.2009)
Do Holešovic a na Smíchov zadarmo (29.07.2009)
Horolezecký svaz představil mediální komisi (25.06.2009)
Zákazy magnézia se stupňují (27.05.2009)
Velké Disciplinární Nic (22.04.2009)
Hlavní cena Fair Play pro Hrubého a Jaroše (31.03.2009)
Valná hromada 2009 (20.03.2009)
Pozvánka na Valnou hromadu ČHS (15.03.2009)
Incident Libora Uhra a Radima Slívy na Váňově kameni (10.03.2009)
Jak se financují horolezci (03.03.2009)
Horolezci se valně hromadili (23.02.2009)
Co slíbilo nové vedení Českého horolezeckého svazu (31.01.2009)
Mimořádná valná hromada ČHS (31.01.2009)
Altaj a Cimrman - atmosféra houstne (26.10.2008)
Byla databáze skalních oblastí ukradena? (08.10.2008)
Nová tvář ve vedení ČHS (18.09.2008)
Nejlepším horolezcem Radek Váňa (04.08.2008)
Valná hromada ČHS 2008 (29.03.2008)
MG na písku ano, nebo ne? (28.03.2008)
Otevřený dopis Jiřímu Babačovi (26.03.2008)
Výjimka pro Český Ráj (19.03.2008)
Bílá válka se valí do schůzovních místností (17.03.2008)
Obavy (16.03.2008)
Němci a Rakušané odchází z UIAA (13.03.2008)
110 let českého horolezectví (19.11.2007)
Soutěž o Výstupy roku 2007 (16.11.2007)
Disciplinární trest Adama Ondry (07.11.2007)
Génius Jára Cimrman (05.10.2007)
Nové stanovy ČHS (22.09.2007)
Jak se hledala "Cimrmanova" hora (01.08.2007)
Dejme jim jejich MG! (19.07.2007)
Vyfoukli vrchol Cimrmanům (12.07.2007)
Asfaltka pod Everest (19.06.2007)
Potrestání Adama Ondry za magnézium (10.06.2007)
Vážený pane Smoljaku, vážený pane Svěráku. (22.05.2007)
Výzva Alana Formánka (26.04.2007)
Valná hromada ČHS 2007 (24.03.2007)
Stojím si za návrhem rozpočtu... (22.03.2007)
Génius slepých uliček na Altaji (20.03.2007)
Volební kampaň začíná... (13.02.2007)
Pavel Bém na Everest (09.02.2007)
Hledejte informace u odborníků (16.01.2007)
Příprava na Valnou hromadu ČHS (03.01.2007)
Slovenské hodnocení sezóny (06.12.2006)
Smíchovské dojmy (25.11.2006)
Výstupy roku 2006-výzva (22.11.2006)
Nové stanovy ČHS (04.11.2006)
Jak dopadla valná hromada? (06.03.2006)
Granty mládeže ČHS (06.05.2003)
Tisková konference ČHS (06.02.2002)Komentář ze dne: 13.04.2024 18:23:14     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Šp.
Titulek: Dobrý info
Díky za reportáž!
0 0

Komentář ze dne: 13.04.2024 19:01:26     Reagovat
Autor: neregistrovaný - petr Resch (resch@filmix.cz)
Titulek: jména delegátů
Petře, report obdivuju. Zejména s jakou grácií pojmenováváš delegáty, které neznáš jménem. Jednoznačně vede Fotbalista. To mu už nikdo neopáře
1 0

Komentář ze dne: 13.04.2024 20:36:11     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.cz)
Titulek: Re: jména delegátů
:-) Nojo, nepochytil jsem jména když to říkali a pak už to neopakovali. Není to ve zlém. Až prozkoumám audionahrávku, budu snad moct něco doplnit.
1 0

Komentář ze dne: 13.04.2024 22:29:59     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Happy (@)
Titulek: Re: Re: jména delegátů
Paní Jahodová je předsedkyně HoHumanita Jana Hornová.
2 0

Komentář ze dne: 13.04.2024 23:19:32     Reagovat
Autor: neregistrovaný - Petr Jandík (redakce@horyinfo.czu)
Titulek: Re: Re: Re: jména delegátů
Díky za opravu. Holt už trochu blbě slyším :-)
0 0

Vložení nového komentáře

Nový komentář nemá souvislost s jinými komentáři. Chcete-li odpovědět na existující komentář, najeďte si na něj a klikněte v jeho hlavičce na slovo Reagovat

Jméno (přezdívka): 
E-mail: 
Titulek: 

    

V rámci komentářů nelze používat tagy HTML.

Pro vložení tučného textu, odkazu nebo e-mailové adresy využijte následující značky:
[b]tučné[/b], [url]http://www.domeny.cz[/url], [email]jmeno@domena.cz[/email]

horyinfo.cz je mediální partner Českého horolezeckého svazu
hledej
Horoškola
HI shop
nové cesty
komentáře cest
nejčtenější cesty
nejkomentovanější
Oznámení o akcích posílejte redakci